13. фебруар 2019.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН 2/2019 - ПРЕУЗМИ

13. фебруар 2019.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈН  2/2019 - ПРЕУЗМИ

13. фебруар 2019.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ЈН 1/2019 - ПРЕУЗМИ

11. фебруар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА по ЈН 1/2019 -ПРЕУЗМИ

28. јануар 2019. -  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН 1/2019 - ПРЕУЗМИ

28. јануар 2019.  -  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 1/ 2019 - ПРЕУЗМИ

16. јануар 2019.  -  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ  ДОМА КУЛТУРЕ-НЕГОТИН ЗА 2019. годину - ПЛАН

18. децембар 2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈН 16/18 – ПРЕУЗМИ

18. децембар 2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈН 18/18 - ПРЕУЗМИ

17. децембар 2018.  – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 17/18 - ПРЕУЗМИ

12. децембар 2018. -  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН 17/2018 - ПРЕУЗМИ

12. децембар 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈН  17/2018 - ПРЕУЗМИ

11.децембар 2018. -  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН 18/2018 – ПРЕУЗМИ

11. децембар 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈН  18/2018 - ПРЕУЗМИ

11. децембар 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА по ЈН 16/18 - ПРЕУЗМИ

07. децембарр 2018. – ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ-2 за ЈН 16/2018 - ПРЕУЗМИ

05. децембар 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН 16/2018 - ПРЕУЗМИ

05. децембар 2018. - ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈН 16/2018 - ПРЕУЗМИ

05. децембар 2018. – ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ-1 за ЈН 16/2018 - ПРЕУЗМИ

30. новембар 2018. – ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈН 16/2018 – ПРЕУЗМИ

30. новембар 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈН 16/2018 - ПРЕУЗМИ

29. новембар 2018. -  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН 16/2018 - ПРЕУЗМИ

29. новембар 2018. - ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за ЈН  16/2018 - ПРЕУЗМИ

28. новембар 2018.  -  Прва измена плана јавних набавки Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин за 2018.год. - ПРЕУЗМИ

07.  новембар 2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 15/18 - ПРЕУЗМИ

02. новембар 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА по ЈН 15/18 - ПРЕУЗМИ

30. oктобар 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН 15/2018 – ПРЕУЗМИ

30. oктобар 2018 . - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈН  15/2018 - ПРЕУЗМИ

17.  oктобар  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈН 13/18 - ПРЕУЗМИ

16. октобар 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА по ЈН 14/18 - ПРЕУЗМИ

11. oктобар 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН 14/2018 - ПРЕУЗМИ

11. oктобар 2018 . - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈН  14/2018 - ПРЕУЗМИ

15. септембар  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 13/18 - ПРЕУЗМИ

12. септембар  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 12/18 - ПРЕУЗМИ

12. септембар  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 11/18 - ПРЕУЗМИ

12. септембар  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 10/18 - ПРЕУЗМИ

12. септембар  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 9/18 - ПРЕУЗМИ

12. септембар  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 8/18 - ПРЕУЗМИ

12. септембар  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 7/18 - ПРЕУЗМИ

10. септембар 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА по ЈНМВ 13/18 - ПРЕУЗМИ

10. септембар 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА по ЈНМВ 12/18 - ПРЕУЗМИ

05. септембар 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА по ЈНМВ 11/18 - ПРЕУЗМИ

05. септембар 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА по ЈНМВ 10/18 - ПРЕУЗМИ

05. септембар 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА по ЈНМВ 9/18 - ПРЕУЗМИ

05. септембар 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА по ЈНМВ 8/18 - ПРЕУЗМИ

05. септембар 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА по ЈНМВ 7/18 - ПРЕУЗМИ

03. септембар 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 12/2018 - ПРЕУЗМИ

03. септембар 2018 . - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ  12-2018 - ПРЕУЗМИ

31август 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 11/2018ПРЕУЗМИ

31. август 2018 . - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ  11-2018 - ПРЕУЗМИ

30август 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 10/2018 - ПРЕУЗМИ

30. август 2018 . - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ  10-2018 - ПРЕУЗМИ

30август 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 9/2018 - ПРЕУЗМИ

30. август 2018 . - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ  9-2018 - ПРЕУЗМИ

30август 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 8/2018 - ПРЕУЗМИ

30. август 2018 . - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ  8-2018 - ПРЕУЗМИ

30август 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 7/2018 - ПРЕУЗМИ

30. август 2018 . - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ  7-2018 - ПРЕУЗМИ

14.08. 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 6/2018 – ПРЕУЗМИ

14.08.2018 . – JАВНИ  ПОЗИВ  ЗА  ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДА   ЗА  ЈНМВ  6/2018 – ПРЕУЗМИ

15.мaj  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 5/18 - ПРЕУЗМИ

8.маj  2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 423-2018 - ПРЕУЗМИ

30. април 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 5/2018 - ПРЕУЗМИ

30. април 2018 . - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ  5-2018 - ПРЕУЗМИ

27. март 2018.  – ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ  БР. 200/18  oд 13.03 2018. - ПРЕУЗМИ

20.март  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 4/18 - ПРЕУЗМИ

19.март  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 3/18 - ПРЕУЗМИ

19.март  2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР. 204-2018 – ПРЕУЗМИ

16.март 2018. – ЈАВНИ   КОНКУРС за расподелу средстава у култури у области  аматерског стваралаштва у општини Неготин  за  2018. годину /45.Сусрети села/
Дом културе „Стеван Мокрањац“ Неготин дана 16.03.2018. објављује Јавни Конкурс зa потребе 45. „Сусрета села“ у општини Неготин, сходно Одлуци УО Дома културе бр.339/082  од 5.03. 2018. и Сагласности председника општине Неготин бр.401-136/2018 -II/07  од 15.03.2018. 

 16. март 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 3/2018 – ПРЕУЗМИ

14. март 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР. 185/2018  од 13.03.2018 – ПРЕУЗМИ

13. март 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - за  jавну набавку добара – електричне енергије - ПРЕУЗМИ

8. март  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 1/2018 – ПРЕУЗМИ

5. март 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 4/2018 – ПРЕУЗМИ

05. март 2018.  – ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање понуда за ЈНМВ  4/2018 – ПРЕУЗМИ

26. фебруар 2018КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  За набавку добра – електричне енергије ЈНМВ 2/2018 - ПРЕУЗМИ

26. фебруар 2018ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање понуда за ЈНМВ  2/2018 – за  jавну набавку добара – електричне енергије - ПРЕУЗМИ

26. фебруар 2018- ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ /бр. Одлуке 120-2018/ – ПРЕУЗМИ

21. фебруар 2018- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЈНМВ 1-2018 - ПРЕУЗМИ

24. јануар 2018.  -  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ  ДОМА КУЛТУРЕ-НЕГОТИН ЗА 2018. годину - ПЛАН

Pages: 1 2 3

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани