14.08. 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 6/2018 – ПРЕУЗМИ

14.08.2018 . – JАВНИ  ПОЗИВ  ЗА  ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДА   ЗА  ЈНМВ  6/2018 – ПРЕУЗМИ

15.мaj  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 5/18 - ПРЕУЗМИ

8.маj  2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 423-2018 - ПРЕУЗМИ

30. април 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 5/2018 - ПРЕУЗМИ

30. април 2018 . - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ  5-2018 - ПРЕУЗМИ

27. март 2018.  – ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ  БР. 200/18  oд 13.03 2018. - ПРЕУЗМИ

20.март  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 4/18 - ПРЕУЗМИ

19.март  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 3/18 - ПРЕУЗМИ

19.март  2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР. 204-2018 – ПРЕУЗМИ

16.март 2018. – ЈАВНИ   КОНКУРС за расподелу средстава у култури у области  аматерског стваралаштва у општини Неготин  за  2018. годину /45.Сусрети села/
Дом културе „Стеван Мокрањац“ Неготин дана 16.03.2018. објављује Јавни Конкурс зa потребе 45. „Сусрета села“ у општини Неготин, сходно Одлуци УО Дома културе бр.339/082  од 5.03. 2018. и Сагласности председника општине Неготин бр.401-136/2018 -II/07  од 15.03.2018. 

 16. март 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 3/2018 – ПРЕУЗМИ

14. март 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР. 185/2018  од 13.03.2018 – ПРЕУЗМИ

13. март 2018.  – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - за  jавну набавку добара – електричне енергије - ПРЕУЗМИ

8. март  2018.  – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈНМВ 1/2018 – ПРЕУЗМИ

5. март 2018.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 4/2018 – ПРЕУЗМИ

05. март 2018.  – ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање понуда за ЈНМВ  4/2018 – ПРЕУЗМИ

26. фебруар 2018КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  За набавку добра – електричне енергије ЈНМВ 2/2018 - ПРЕУЗМИ

26. фебруар 2018ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање понуда за ЈНМВ  2/2018 – за  jавну набавку добара – електричне енергије - ПРЕУЗМИ

26. фебруар 2018- ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ /бр. Одлуке 120-2018/ – ПРЕУЗМИ

21. фебруар 2018- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЈНМВ 1-2018 - ПРЕУЗМИ

24. јануар 2018.  -  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ  ДОМА КУЛТУРЕ-НЕГОТИН ЗА 2018. годину - ПЛАН

Pages: 1 2 3

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани