ИЗЛОЖБА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ НА 41.“МОКРАЊЧЕВИМ ДАНИМА”

Из архиве:
41. „Мокрањчеви дани“ /16.09. 2006./
Изложба Милене Павловић Барили

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани