П Р О Г Р А М децембар 2010.

Дом културе,,Стеван Мокрањац,, Неготин

П Р О Г Р А М, децембар 2010.

24,25, 26 .децембар- биоскоп ,,Крајина,,

филм ,,ЈЕДИ, МОЛИ, ВОЛИ,,

28.децембар – Дом културе

изложба слика – Нова стална поставка фонда за 2011.

29.децембар – музицки концерт

,,ЗВУЦИ МОКРАЊЧЕВИХ СЛЕДБЕНИКА,,

виолина, Милош Маринковић

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани