ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА СА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ „ЕХО МУЗИКЕ“

Eho_muzike_1У галерији Дома културе отворена је изложба уметничких дела насталих на ликовној колонији „Ехо музике“, која је и ове године организована на Рогљевским пимницама. Изложбу је отворио мр Милан Радосављевић, директор Дома културе „Стеван Мокрањац“.

Ликовна колонија „Ехо музике“ одржана је ове године од 2. до 9. августа, у Рогљеву, и у њеном раду учествовало је седам уметника из Србије и Румуније: сликари Љубиша Благојевић, Миломир Романовић, Camelia Comsa, Daniela Cara, Simona Sas, вајари Недим Хаџиахметовић, Никола Романовић и музиколог Љубица Поповић.

У оквиру колоније, трећи пут је организована и музиколошка радионица Музика и визуелне уметности у различитим историјским епохама. Музиколог Љубица Поповић, реализатор радионице, одржала је учесницима колоније циклус предавања о односу музике и визуелних уметности. Окосница радионице је, као и претходних година, било сагледавање различитих видова мултидисциплинарности и интердисциплинарности од античког доба до 21. века, уз настојање да се визуелни уметници упознају и са одређеним специфичностима музичке уметности. Издвојена су музичка дела различитих стилова и праваца у којима су композитори били инспирисани визуелним уметностима или су, у сарадњи са визуелним уметницима, креирали мултидисциплинарне форме.

Поред ове централне теме радионице, реализатор радионице сваке године одабере и неку специфичну тему о којој разговара са учесницима колоније. Ове године посвећена је посебна пажња дијалозима између музике и визуелних уметности на примеру инструменталног театра. Предавања на музиколошкој радиониоци била су интерактивног и партиципативног карактера, с циљем да се сви учесници ликовне колоније укључе у дебату о вези између музике и визуелних уметности, размене искустава проистеклих из њиховог дотадашњег рада, и инспиришу на изналажење нових решења у стварању дела на ликовној колонији „Ехо музике“.

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани