НАУЧНА ТРИБИНА НА ТЕМУ “РУКОВЕДАЊЕ У ХОРСКИМ ДЕЛИМА МОКРАЊЧЕВИХ НАСЛЕДНИКА ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20.ВЕКА“

web_RukovedanjeНа научној трибини  “Руковедање у хорским делима Мокрањчевих наследника друге половине 20.века“, одржаној у Мокрањчевој родној кући, о  својим истраживањима, односно Мокрањчевим наследницима у послератној српској музици и њиховој инспирацији руковетима, говорио је  др Саша Божидаревић, редовни професор Факултета уметности Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици.  

-Руковети Стевана Мокрањца представљају својеврсни културни канон чији су примарни постулати уграђени у хорска остварења готово свих потоњих српских композитора који су компоновали дела инспирисана фолклором. Ова неоспорна, у теоријској мисли и пракси потврђена, чињеница представља иницијални мотив ове студије – истакао је др Саша Божидаревић.

Аутор овог рада, свестан значаја Стевана Мокрањца за целокупну српску музику, овом приликом се определио за тумачење или, боље рећи, аналитичко сагледавање његовог ауторског (композиционог) рукописа, дефинисаног као руковедање у стилски разноврсним делима фолклорне провенијенције српских аутора друге половине XX века, са базичним ослонцем на поступке трансформације народног напева и преобликовања традиционалног модела строфе.

Циљ рада је да се истраживањем Мокрањчеве парадигме у остварењима изабраних  композитора продубе и унапреде постојећа знања о овом делу неправедно запостављеног хорског стваралаштва српских композитора.  Аутор овог рада очекује да ће брзо уследити аргументоване реакције теоритичара музике, музиколога и композитора на скромна достигнућа исказана у овој сажетој студији, те да ће иста допринети реафирмацији и компоновању нових руковети и њиховом враћању на концертни подијум.

Саша Божидаревић је теоретичар музике и редовни професор Факултета уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану – Косовској Митровици. Дипломирао је на Факултету уметности у Приштини, магистрирао и докторирао на Катедри за музичку теорију Факултета музичке уметности у Београду. Учествовао је на многобројним научним скуповима у земљи и иностранству и одржао низ предавања  из области вокалне музике. Примарно поље његовог истраживања је српска хорска музика генерисана и инспирисана фолклором.

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани