ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА „ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“

Recitatori_01

        Дом  културе  „Стеван Мокрањац“, у сарадњи са  Народном библиотеком  „Доситеј Новаковић“,  15.  и  16. априла 2014. године, организује  оппштинско  и окружно такмичење рецитатора под називом  „Песниче народа мог“  .

Дом културе „Стеван Мокрањац“ Неготин у сарадњи са Народном библиотеком „Доситеј Новаковић“ организује општинску и окружну смотру рецитатора под називом: „Песниче народа мог“.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА биће одржано 15. априла 2014. године, у сали Дома културе у Неготину, од 18 сати .
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА биће одржано 16. априла 2014. године, у сали Дома културе у Неготину, од 11 сати.
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА биће одржано маја месеца 2014. године у Ваљеву.

Циљеви Смотре су:
-Развијање осећања за основне етичке и естетичке норме које садржи поезија;
-Упућивање омладине у сложене садржаје поезије која настоји да одгонетне смисао живота и обухвата свеукупно људско искуство;
-Трагање за суштинским вредностима песме и што сугестивније исказивање мисли и осећања песника;
-Популарисање поезије и ширење круга рецитатора и љубитеља поезије,

ИЗВОД ИЗ ПРОПОЗИЦИЈА
На општинској смотри рецитатора учествују рецитатори:
-     млађег узраста (од I – IV разреда основне школе)
-     средњег узраста (од V – VIII разреда основне школе)
-     старијег узраста (средњошколци, чланови КУД-а, Удружења итд)

Рецитатори свих узраста говоре по једну песму напамет, на свим нивоима такмичења. Избор песме је слободан-прикладан узрасту и полу рецитатора. Дужина песме за млађи и средњи узраст највише три минута, а за старији узраст четири минута.  Дисквалификоваће се рецитатор чије говорење песме траје дуже од утврђеног времена.
Критеријуми по којима жири вреднује казивања су јединствени за све нивое такмичења, сва три узраста и садрже:
-  избор песме, примерен узрасту и полу рецитатора,
-  акцентуацију и дикцију,
-  остваривање мисаоно емотивних садржаја песме,
-  пригодност, изражајности и сугестивности рецитовања.

Рок за пријаву рецитатора за општинску смотру, Дому културе ,,Стеван Мокрањац,, је најкасније до 10. марта 2014. године.
Рок за пријаву рецитатора за окружну смотру, Дому културе ,,Стеван Мокрањац,, је најкасније до 10. априла 2014. године.
Пријаве доспеле након утврђеног датума , из организационо-техничких разлога, нећемо уважити.

Све потребне информације можете добити у Дому културе ,,Стеван Мокрањац,, Неготин, Трг Ђорђа Станојевића број 5, или на телефон 542-334.
Пријаве слати Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин:
-поштом на адресу: Трг Ђорђа Станојевића број 5, Неготин
-e-mailom: dkmokranjac@gmail.com
Максималан број рецитатора за општинску смотру по узрасту: за млађи и средњи узраст по три, а за старији узраст пет рецитатора (по школи…).
Максималан број рецитатора за окружну смотру по Округу (Бор, Неготин, Кладово и Мајданпек) по узрасту: за млађи и средњи узраст по три, а за старији узраст пет рецитатора .

Пријаву за  општинско такмичење рецитатора преузмите ОВДЕ-
Пријаву за  окружно такмичење рецитатора преузмите  ОВДЕ

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани