22.12.2023. – Решење СО о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом 2024. год. – ПРЕУЗМИ

11.12.2023. – Одлука УО о усвајању Програма рада са Финансијским планом за 2024. год. – ПРЕУЗМИ

08.12.2023. – Финансијски план Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин за 2024.год. -  ПРЕУЗМИ

08.12.2023. – Програм рада Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин за 2024.год. -  ПРЕУЗМИ

25.10.2023. – Јавни конкурс за именовање директора Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин – ПРЕУЗМИ

06.07.2023. – Решење о одређивању лица за заштиту података о личности -  ПРЕУЗМИ

31.01.2023. – План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности са Одлуком. -  ПРЕУЗМИ

01.03.2023. – Завршни рачун за 2022.год. – ПРЕУЗМИ

27.02.2023. – Одлука УО о усвајању завршног рачуна за 2022. год. – ПРЕУЗМИ

26.12.2022. – Решење о давању сагласности на Финансијски план 2023. год. – ПРЕУЗМИ

29.12.2022. – Финансијски план Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин за 2023.год. -  ПРЕУЗМИ

08.12.2022. – Програм рада Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин за 2023.год. -  ПРЕУЗМИ

04.02.2022. – План Јавних набавки за 2022.год. -  ПРЕУЗМИ

04.01.2022. -  Финансијски план за 2022.год. ПРЕУЗМИ

01.03.2022. – Завршни рачун за 2021.год. – ПРЕУЗМИ

20.12.2021. -  Програм рада са финансијским планом за 2022.год. ПРЕУЗМИ

17.03.2022. -  Извештај о раду за 2021.год. ПРЕУЗМИ

17.03.2022. -  Финансијски извештај за 2021.год. ПРЕУЗМИ

21.01.2022. – Пoпис за 2021.год. /Извештаји, Решења и Одлука/ -  ПРЕУЗМИ

18.01.2021. – План Јавних набавки за 2021.год. -  ПРЕУЗМИ

11.12.2020. – Финансијски план за 2021.год. -  ПРЕУЗМИ

11.12.2020.  – Програм рада за 2021.год. -  ПРЕУЗМИ

11.12.2020. – Правилник о раду -  ПРЕУЗМИ

27.11.2020.  – Прaвилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (2) – ПРЕУЗМИ-2

05.08.2020.  – Превентивне мере за спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV- 2  за време обављања посла – ПРЕУЗМИ
.21.02.2020.  – Прaвилник о ближем уређивању поступка јавне набавке – ПРЕУЗМИ

08.12.2019. – Финансијски план за 2020.год./2 -  ПРЕУЗМИ

03.12.2019. – Финансијски план за 2020.год./1 -  ПРЕУЗМИ

03.12.2019.  – Програм рада за 2020.год. -  ПРЕУЗМИ

20.12.2019. – Финансијски план за 2019.год. /2 -  ПРЕУЗМИ

20.12.2018. – Финансијски план за 2019.год. /1 -  ПРЕУЗМИ

20.12.2018.  – Програм рада за 2019.год. -  ПРЕУЗМИ

28.02.2019. – Завршни рачун за 2018.год. – ПРЕУЗМИ

28.02.2019. – Финансијски извештај  за 2018.год. – ПРЕУЗМИ

28.02.2019. – Извештај о раду за 2018.год. -  ПРЕУЗМИ

28.12.2018. – Финансијски план за 2018.год. /2 -  ПРЕУЗМИ

11.01.2018. – Финансијски план за 2018.год. /1 -  ПРЕУЗМИ

11.01.2018. – Програм рада за 2018.год. -  ПРЕУЗМИ

 

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани