ПРОМОВИСАНА „ПАРТИТУРА“

15.09.2010, Неготин

Наступ неготинског хора Цркве „Свете Тројице“ под управом Светлане Кравченко, у препуној родној кући Стевана Мокрањца означио је почетак промоције књиге „Партитура“ – скривени свет тишине и звука у романима Томаса Мана и Хермана Хесеа, коју као издање београдског Zepter Book-а, ауторски потписују: др Слободан Лазаревић, Александар Ђурић и др Бранка Радовић.

Први пут у нашој литератури јавља се књига која из музичког угла сагледава друге уметности, књижевност и сликарство. „Моје књиге су као партитуре“, изрекао је Томас Ман и oдредио наслов. Великани немачке литературе, Томас Ман и Херман Хесе довели су музички роман до савршенства.

Слојевитост и вишегласност музичке партитуре сагледава троје аутора, Слободан Лазаревић, Александар Ђурић и Бранка Радовић, свако из свог угла, градећи тиме мултидисциплинарно дело, озвучавајући слике, прозу, садржај и романескну структуру књижевног дела. Три ауторска гласа попут три солистичка инструмента дишу у такту и даху јунака из романа „Доктор Фаустус“, „Степски вук“ и „Игра стаклених перли“. Њихови аутори означили су и омеђили ону културу и средину у којој је млади Мокрањац црпео своја знања, уметничке ставове, однос према животу и уметности. Утолико су трајно повезани у времену и простору.

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани