ДИРИГЕНТСКИ СЕМИНАР: ОД ТРАДИЦИОНАЛНОГ КА ИНОВАТИВНОМ

54Mdani_dirig_seminar1У сали Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ у Неготину у току је дводневни семинар за хорске диригенте који менторски воде др Милоје Николић, диригент и музички теоретичар и др Тамара Адамов Петијевић, диригент и виолинисткиња.
Овај дводневни семинар, акредитован од стране Завода за унапређење образовања и васпитања реализује се у сарадњи са Српском хорском асоцијацијом, основаном у Сомбору 2017. године.
Семинар је намењен диригентима, наставницима изборних и факултативних предмета, разредне и предметне наставе у основним и средњим школама, али и наставницима стручног предмета у основним и средњим уметничким школама.
Циљ овог семинара, који воде наши еминенти стручњаци из ове области је, првенствено, унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе, као што је подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета, али и унапређење хорског извођаштва у основним, средњим, музичким школама, певачким и културно-уметничким друштвима, дечјим, црквеним и осталим хоровима.

Током овог дводневног семинара полазници заједно са менторима усавршавају своју хорско вокалну технику, затим технике дириговања, анализирају и тумаче партитуре кроз предавања, радионице и дискусије на тему хорске вокалне технике – репертоара, као и хорског театра – инсценације.

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани