ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ: “80 ГОДИНА ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ”

web_80godFMUУ Мокрањчевој родној кући, претпоследњег дана 53.“Мокрањчевих дана“, приређена је промоција монографије поводом 80 година постојања и рада  Музичке академије-Факултета музичке уметности у Београду, ауторке др Иване Перковић.Монографија нуди свеж начин разумевања прошлости, садашњости и, на известан начин, и будућности најстарије високообразовне музичке институције у земљи, основане давне 1937. године. У писању ове богате и квалитетно опремљене књиге учествовало је, поред Иване Перковић (уреднице издања и ауторке првог дела књиге), преко 20 професора и сарадника Факултета. Резултат њиховог заједничког рада није једноставна документована историографска публикација или носталгично сећање на историју школе. Напротив, овде је институција у којој је током претходних осам деценија деловало преко 630 реномираних професора, а дипломе стекло више од 6200 академских музичара, представљена на нов и динамичан начин. Управо због своје информативности и креативности, књига је привлачна читаоцима различитих профила.

-Публикација је осмишљена „полифоно“. Она садржи почетни наратив – „Наших 80 година“ – који је у непрекидном дијалогу са интерполираним цитатима, сећањима, размишљањима, визуелним и другим илустрацијама. Поврх тога, први део књиге успоставља дијалог и са наредним сегментом који носи наслов „Ми смо…“ Он представља прошлост и садашњост факултета из аутентичне перспективе катедара, одељења, извођачких ансамбала, библиотеке. Трећи део је традиционални документарни прилог, не тако занимљив за читање у континуитету, али „стални контрасубјект“ прошлости Академије, односно Факултета – објаснила је ауторка, др Ивана Перковић.

Др Ивана Перковић, редовни професор на Катедри за музикологију Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду. Од 2015. године је продекан за научни рад и међународну сарадњу Факултета музичке уметности. Примарна област њеног научног интересовања  јесте српска православна музика. Осим тога, бави се и питањима музике и образовања, европске музике друге половине 18. века, темама идентитета,  музике и књижевности, интердисциплинарности и др. До сада је објавила три књиге на српском језику: о српском Осмогласнику у 19. веку (2004), српској хорској црквеној музици у периоду романтизма (2008) и о Факултету музичке уметности у Београду (2017); коаутор је књиге о интердисциплинарном приступу музици (2014). Припрема за штампу и књигу о музичким референцама у српској средњовековној књижевности. Учествовала је на више од 50 научних скупова у земљи у иностранству, и предавала по позиву на универзитетима у Литванији и у Кини. Радове публикује у националним и интернационалним часописима (Нови Звук, Музикологија, Зборник Матице српске за сценске уметости и музику, Journal of Interdisciplinary Music Studies, Българско музикознание и други), колективним монографијама, као и у тематским зборницима који се издају у земљи и изван ње. Mеђу њима су и публикације светски реномираних научних издавача: Peter Lang Verlag, Walter de Gruyter GmbH и Indiana University Press. Сарадник је Grove Music Online и The Canterbury Dictionary of Hymnology.

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани