НАУЧНА ТРИБИНА О МОКРАЊЦУ

3868_1 [800x600]Др Весна Микић, ванредни професор на Факултету музичке уметности у Београду одржала је научну трибину на тему „Наш Мокрањац-транзицијске културне праксе и дело Стевана Мокрањца“. Модератор је била др Соња Маринковић, уредник часописа „Мокрањац“. Предавање је намењено откривању вишесмерних и разноврсних интеракција којима се конституише савремени доживљај Мокрањчевог рада. Полазећи од различитих аспеката канонизације Мокрањчевог стваралаштва увидом у праксе музиколошке интерпетације, у репертоарске и политике образовног система, како наглашава др Весна Микић, биће установљена платформа за разматрање савременог композиторског стваралаштва које с једне стране, мање или више отворено комуницира са Мокрањчевим делом, док са друге, остварујући се у разноликим уметничким стратегијама, конституише ‘нашег’ Мокрањца.

3868_2 [800x600]Те се стратегије, сагледаване из аспекта односа према канону, управо захваљујући процесима канонизације, изразито присутним у време обележавања великих годишњица које се ‘преклопило’ са временом транзиције у српском друштву, показују као конститутивне за умерено постмодернистичке-неокласичне уметничке праксе које по правилу остварују вишеструке идеолошке везе са доминантним дискурсима датог културног контекста. Дакле, овде је жеља да се направи искорак у правцу од уобичајених виђења типа ‘Мокрањац и наше доба’, у којима Мокрањац заправо стоји некако ‘по страни’ од конкретног доба, са тежњом да се укаже на чињеницу да свако доба ‘ствара’ свог Мокрањца заправо стварајући себе само, говорећи пре свега и искључиво о себи. Др  Весна Микић музиколог и ванредни професор на Катедри за музикологију Факултета музичке уметности у Београду. Дипломирала је, магистрирала и докторирала на Одсеку за музикологију ФМУ у класи редовног професора др Мирјане Веселиновић Хофман. Области интересовања су савремена српска и светска музика, електронска и техно музика и, у новије време, студије популарне музике.

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани