ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА СА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ „ЕХО МУЗИКЕ“

Другог дана 46. фестивала „Мокрањчеви дани“ у галерији Дома културе отворена је изложба уметничких дела насталих на дванаестој ликовној колонији „Ехо музике“, која је ове године по први пут организована на Рогљевским пимницама.

Дванаести пут, ликовни уметници се окупљају и стварају уметничка дела инспирисана музиком. Деветоро уметника – Љиљана Стојановић, Невенка Стојсављевић, Силва Вујовић, Властимир Николић, Катарина Бунушевац, Светлана Волиц, Мирослав Живковић, Драгослав Хусар и Драгосллав Илић, својим различитим поетикама, обележили су своје присуство у овом крају, трудећи се да на својим делима забележе и музички доживљај који као ехо одзвања у хорским напевима нашег славног претка. Присуство слике на овој манифестацији је, свакако, важан допринос целокупном утиску ове најважније музичке смотре у нас.
Након уводних напомена директора Дома културе мр Милана Радосављевића, изложбу је отворила Душанка Ботуњац, уметнички руководилац програма Дома културе, подсећајући да Дом културе „Стеван Мокрањац“  Неготин у оквиру свог редовног програма, од 1999. године организује Ликовну колонију , која окупља професионалне уметнике из различитих области ликовног изражавања.

У жељи да се промовисање Мокрањчевог дела и популарисање хорске музике и фестивала „Мокрањчеви дани“, догоди и кроз друге видове уметности, Ликовна колонија, 2006. године добија назив „Ехо музике“ и постаје обавезни пратећи програм овог традиционалног музичког фестивала. Њен инспиративни, а притом неограничавајући назив омогућава уметницима различитих профила да прикажу своје виђење стваралаштва Стевана Мокрањца и његовог значајног дела и да такву врсту докумената оставе у аналима и историји Фестивала и града Неготина. На овај начин подстиче се и корелација између ликовне и музичке уметности јер се музика у ширем смислу користи као тема и основа за креирање ликовног дела.

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани