НАУЧНА ТРИБИНА: УТИЦАЈ МОКРАЊЦА НА СТВАРАЛАЧКЕ ПОЧЕТКЕ ВЛАДЕ МИЛОШЕВИЋА

54Mdani_tribina_SDodik3Др Санда Додик, музички теоретичар и декан Академије умјетности у Бања Луци, на трибини одржаној у галерији Мокрањчеве родне куће, говорила је на тему „Мокрањац и Босна“ са посебним освртом на утицај Стевана Мокрањца на стваралачке почетке композитора Владе Милошевића.
- Преиспитујући интеракцију између Мокрањца и босанскохерцеговачког музичког наслеђа и ствралаштва, долази се до спознаја које указују на комплексне и вишеструке релације и појаве. У фокусу овог рада је релација, односно разматрање стваралачких утицаја и паралела које се могу уочити између Стевана Мокрањца и Владе Милошевића (1901–1990), једног од најзначајнијих композиторских личности Босне и Херцеговине. Циљ овог рада је да укаже на релације које постоје између Мокрањца и Милошевића, да укаже на стваралачко надахнуће, утицаје и упоришта која је Милошевић пронашао у Мокрањчевом хорском стваралаштву, те да се повуку паралеле, упореде, разоткрију и дефинишу стваралачки поступци који повезују ова два композитора – истакла је др Сандра Додик.
Владо Милошевић, српски композитор, етномузиколог и педагог из Бањaлуке, самостално се изграђивао, постепено овладавао композиционом техником проучавајући и у сопствени језик интегришући елементе из хорских композиција којима је дириговао као хоровођа Српског пјевачког друштва „Јединство“.
Стваралачки почеци Владе Милошевића ослоњени су на хорску литературу, првенствено на Мокрањчеве руковети које је проучавао и дириговао као хоровођа. Милошевић каже: „Највише сам научио из партитура, хтијући или нехтијући, као хоровођа. Несвјесно сам упио оно што је у тим партитурама било написано, а највише Мокрањчево вођење дионица.” (Чавловић, 2001: 17)
Др Санда Додик, ванредни је професор на Катедри за музичку теорију Академије умјетности Универзитета у Бањалуци. Након основних студија музичке теорије и педагогије (Сарајево, Подгорица), магистрирала је 2003. године на Факултету музичке уметности у Београду са темом из области хармоније са хармонском анализом, а докторску дисертацију одбранила 2013. године на Академији умјетности Универзитета у Бањалуци. Бави се аналитичко-теоријским истраживачким аспектима музикологије са фокусом на хармонији и анализи. Учествовала је на великом броју научних скупова и објавила низ радова.

Општина Неготин | Министарство културе и информисања | Мокрањчеви дани